puste

Gliceryna roślinna – biogliceryna.

W odróżnieniu od gliceryny syntetycznej otrzymywanej z chloroepichdryny lub z propanu czy acetylenu ,gliceryna uzyskiwana z procesu estryfikacji oleju rzepakowego, określana jest jako biogliceryna. Głównym składnikiem biogliceryny jest glicerol(1,2,3 propanotriol), alkohol trójwartościowy, jest to ciecz syropowata o słodkim smaku, nietoksyczna, niedrażniąca, dająca uczucie ciepła przy zetknięciu z ciałem, kompatybilna z wieloma związkami, przyjazna dla środowiska, bowiem szybko ulega biodegradacji i w przypadku rozlania nie zagraża glebie i wodom gruntowym,

Z tych też względów może być wykorzystywana w celach żywieniowych, jako dodatek energetyczny dla zwierząt.

Dopuszczenie biogliceryny.

Unia Europejska w 1999r dopuściła bioglicerynę jako dodatek paszowy energetyczny.W Polsce, obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2004 roku, biogliceryna została zamieszczona w wykazie dodatków paszowych do stosowania dla wszystkich zwierząt, bezterminowo

Jaka gliceryna na cele paszowe ?

Na cele paszowe nie nadaje się gliceryna surowa tzw. frakcja glicerynowa (ok.50-75 % )z procesu estryfikacji biodiesla ze względu na dużą zawartość potasu lub sodu, metanolu, mono –i diglcerydów , fosfolipidów, wolnych kwasów tłuszczowych ,mydła, związków arsenu i ołowiu, które w większości przechodzą do fazy glicerynowej, a ich udział zależy od składu surowca wyjściowego i parametrów procesu transestryfikacji. Duża zawartość wody w glicerynie surowej powoduje , że w procesie jej magazynowania istnieje możliwość rozwoju bakterii, grzybów i tworzenie się substancji szlamistych na dnie zbiornika lub na powierzchni gliceryny.

Kolor ciemnobrązowy i nieprzezroczysty wskazuje , że jest to gliceryna surowa, zaś kolor jasny i przezroczysty , że to gliceryna destylowana.

Uwaga: Na cele paszowe nie wolno stosować gliceryny syntetycznej

 

Cechy fizykochemiczne biogliceryny.

Glicerol ma bardzo ciekawe cechy fizykochemiczne, które może przejawiać zresztą, jednie dzięki równie ciekawym cechom samej wody. Zbudowany jest on z krótkiego łańcucha węglowego i trzech grup alkoholowych (hydroksylowych). Podczas gdy jego łańcuch węglowy jest tutaj lipofilny (tłuszczolubny) – inaczej – hydrofobowy (wodowstrętny) i „stroni” od wody, to grupy alkoholowe – hydrofilne (wodolubne) i „ciągną” ku wodzie. Natomiast woda jest cieczą o tyle wyjątkową, że – nawet w stanie ciekłym – zachowuje pewne cechy swojego kryształu (lodu). Kiedy więc napotyka cząsteczkę podobną do glicerolu, otacza ją swoimi molekułami i tworzy uporządkowaną ich sieć – coś na wzór struktury krystalicznej. Ponieważ takie „ciekle kryształy” mogą przybierać monstrualne rozmiary, dlatego spożyty glicerol zatrzymuje w organizmie pokaźne ilości wody. Odpowiednie nawodnienie komórek mięśniowych ma nie tylko znaczenie dla ich rozmiarów, ale również – dla pełnionych przez nie funkcji – skurczów włókienek i generowania impulsów siłowych. Odpowiednie nawodnienie ma szczególne znaczenie dla białek wynoszących siłę skurczu poza komórki mięśniowe i przekazujących ją na ścięgna i stawy . Krew dowozi do tkanki mięśniowej tlen, kreatynę, hormony anaboliczne, składniki energetyczne i budulcowe oraz wszelakie związki aktywne metabolicznie. Co najciekawsze – glicerol nie tylko usprawnia ich transport poprzez zwiększanie objętości krwi, ale jednocześnie – ułatwia im wnikanie do wnętrza komórek mięśniowych, gdyż – z uwagi na podwójny charakter hydrofilno-lipofilny – zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy fazy wodno-tłuszczowej błon komórkowych. Na przykład – w procesie „tłoczenia” tlenu z komórek krwi do komórek mięśniowych – to właśnie glicerol odgrywa kluczową rolę. I to nawet do tego stopnia, że – bez jego udziału – proces ten nie zachodzi w ogóle!

Chelaty aminokwasowe - II generacji.
Chelaty glicynowe- stosowane w BioGliMinie.

Nowa generacja chelatów aminokwasowych – chelaty glicynowe pod względem chemicznym jest połączeniem jednej do trzech cząstek glicyny -aminokwasu o najniższej masie cząsteczkowej, z mikroelementem – cynkiem manganem, miedzią lub żelazem. Taka forma gwarantuje większą stabilność oraz jednorodność chemiczną i fizyczną. Chelaty starszej generacji mają wyższą masę cząsteczkową oraz zróżnicowaną formę chemiczną. Mniejsza, w stosunku do chelatów I generacji masa cząsteczkowa sprawia, że chelaty glicynowe są jeszcze lepiej przyswajalne i gwarantują lepsze wyniki produkcyjne

 

Bydło mleczne –energia.

W Polsce ok.,1/2krów jest narażona na niedobór energetyczny.

Niedobór energii w dawce powoduje zmniejszenie wydajności mleka oraz % zawartości białka w mleku.

Głównym składnikiem niedoboru w dawkach dla krów wysokowydajnych jest w naszym kraju energia, a nie białko, jak do niedawna powszechnie sądzono.

Stan odżywiania energetycznego krowy uważa się powszechnie za najważniejszy czynnik żywieniowy wpływający na płodność

Krowa niedożywiona energetycznie ma najczęściej problemy z rozrodem

Ujemny bilans energii oddziałowuje na płodność krów w sposób bezpośredni oraz pośredni, poprzez choroby metaboliczne, które dodatkowo potęgują skutki deficytu energii.

Bydło mleczne – laktacja.

W momencie rozpoczęcia laktacji dochodzi do drastycznego wzrostu zapotrzebowania na energię, wykorzystywaną do produkcji mleka. Jednocześnie bezpośrednio po wycieleniu nie można liczyć na wystarczające pobranie suchej masy paszy przez krowę. Hodowcy bydła mlecznego muszą zatem chronić wysoko wydajne krowy przed tym fizjologicznie występującym po porodzie niedoborem energii. U przeżuwaczy związki energetyczne z paszy wchłaniane są w małych ilościach, gdyż ulegają fermentacji w żwaczu. Skrobia i celuloza zostają przetworzone w glukozę, fruktozę i inne cukry, które są natychmiast zużywane do syntezy kwasu mlekowego. On z kolei jest prekursorem lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) – między innymi octowego, propionowego, masłowego, a także w mniejszym stopniu mrówkowego, walerianowego i innych. Lotne kwasy tłuszczowe pokrywają zapotrzebowanie na energię zwierzęcia w 40-70%.


    W przypadku wystąpienia deficytu energetycznego dochodzi do zmniejszenia zawartości glukozy w surowicy krwi. Niski poziom glukozy oraz nadmierne uruchomienie rezerw tłuszczowych prowadzą z kolei do nadmiernej syntezy niepożądanych związków ketonowych, tzw. ciał ketonowych (b-hydroksymaślan, acetooctan i aceton). Normalnie ciała ketonowe krążą we krwi w niewielkich ilościach na skutek równowagi pomiędzy ich wytwarzaniem i zużyciem.

  Prawidłowe żywienie krów o dużym potencjale genetycznym w okresie okołoporodowym powinno być zatem skierowane na utrzymanie wysokiego poziomu glukozy w surowicy krwi. Nie jest to jednak zadaniem łatwym i wymaga spełnienia wielu czynników.

Do najważniejszych zaliczamy:
-    odpowiednie żywienie w okresie zasuszenia,
-    stosowanie dobrych pasz pod względem wartości i jakości,
-    prawidłową technikę żywienia (powodującą jak największe pobranie suchej masy paszy na początku laktacji),
-    zminimalizowanie stresu.


    Pomimo spełnienia wyżej wymienionych warunków bardzo często dochodzi do nadmiernej, przekraczającej 8%, utraty masy ciała. Szczególnie dotyczy to wysoko wydajnych pierwiastek. Następstwem tego są trudności z zacielaniem i w konsekwencji przedwczesne brakowanie zwierząt. występowaniu ketozy metabolicznej. 

W walce z deficytem energetycznym w okresie okołoporodowym rolnicy mają do dyspozycji szeroką gamę różnego rodzaju preparatów. Mogą korzystać z tych najprostszych, takie jak glikol propylenowy jak również złożonych, które nie tylko uzupełniają w organizmie krowy energię, ale wpływają na cały jej metabolizm, przywracając do normy przemiany węglowodanowe i tłuszczowe.np. gliceryna z dodatkami mikroelementów w postaci chylatów glicynowych.

 

BioGliMinA

  • poprawia smakowitość paszy objętościowej
  • zwiększa pobranie paszy o około 2 kg s.m./szt./dzień
  • zwiększa koncentrację białka w mleku
  • podnosi zawartość tłuszczu w mleku
  • zwiększa wydajność mleka 1,8 l- 2,0 l/dziennie
  • zmniejsza mobilizację rezerw tkanki tłuszczowej organizmu
  • zapewnia utrzymanie prawidłowej kondycji krów
  • zapobiega wysychaniu i zagrzewaniu się paszy na korycie w okresie letnim
  • zapobiega stresowi