puste

PPHU „VIOPZ” s.c. jest firmą z długoletnim doświadczeniem handlowo-usługowym. Od 2009 roku w zakładzie rozpoczęto prace nad opracowaniem technologii produkcji premiksów dla zwierząt gospodarskich na bazie gliceryny roślinnej oraz chelatów II generacji. W połowie 2010 roku firma odniosła pierwszy sukces polegający na wyprodukowaniu premiksu przeznaczonego dla bydła, który w znaczący sposób podniósł ilość pozyskiwanego mleka, a także korzystnie wpłynął na zdrowotność krów mlecznych. Zostało to potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badań Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Od 2011roku w produkcji znajduje się premiks dla świń, który w znaczny sposób zwiększa spożycie paszy i dziennych przyrostów wagi. Aktualnie prowadzone są badania nad wprowadzeniem dodatku do pasz na bazie gliceryny roślinnej dla drobiu. Produkujemy i sprzedajemy pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z systemem HACCP.